image description

List przewozowy CMR 6.000 - 2007.02.06

nowe opcje:

Automatyczna aktualizacja programu.
Dzięki wbudowanemu modułowi automatycznej aktualizacji programu aktualizacja i instalacja nowej wersji polega na jednym kliknięciu i zabiera max. 5 minut.
Aby zaktualizować program należy z głównego menu programu kliknąć Pomoc>Aktualizacja programu

uzupełnienie:

Dołączono system pomocy  - instrukcję obsługi. Jest dostępna w pliku pomoc.chm, w głównem katalogu programu oraz z poziomu programu ... Pomoc>System pomocy.

poprawki:

W module otwarcia nowej bazy danych - import baz samochodów i kierowców ... do nowej bazy.
Wersja poprzednia programu nie tworzyła plików baz samochodów i kierowców i program zgłaszał błąd.