image description

List przewozowy CMR 6.000 - wersja 6.002 wer. wew. 6.016

nowe opcje:

Podgląd zalogowanych użytkowników do programu ... funkcja pomocnicza przy pracy na wielu stanowiskach - w sieci.
Aby uruchomić podgląd zalogowanych użytkowników należy : z głównego menu tekstowego programu kliknąć Narzędzia > Rejestr zalogowanych użytkowników.

poprawki:

Rejestr listów przewozowych - usunięto błąd uniemożliwiający kasowanie listów przewozowych