image description

List przewozowy CMR 6.000 - wersja 6.002 wer. wew. 6.021

poprawki:

w module licencjonowania, dla wersji instalowanej sieciowo.