image description

List przewozowy CMR 6.000 - wersja 6.002 wer. wew. 6.026

nowe opcje:

Obsługa cyrylicy ... - Narzędzia>Konfiguracja programu>Domyślne parametry dla listów przewozowych>Inne
Należy zmienić stronę kodową RU
 
Import/export danych listu przewozowego z/do pliku
Wysyłanie listu przewozowego emailem