image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.128

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę data rozliczenia : Data rozl. tj. data ostatniej wpłaty do danego dokumentu sprzedaży.