image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.131

nowe funkcjonalności:

  1. Wprowadzono funkcję - bezpieczne hasło - tj. duże/małe litery, cyfry i znaki specjalne, restrykcja zmiany hasła co X dni oraz restrykcja nie potarzania się hasła X razy. Funkcja dostępna dla administratora ... Narzędzia>Konfiguracja i zakładka : Bezpieczne hasło
  2. Rejestr sprzedaży - wprowadzono dodatkową opcję umożliwiającą filtrację więcej niż jednego rodzaju dokumentu sprzedaży.