image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.001

nowe funkcjonalności:

  1. Wystawianie faktur sprzedaży powiązanych do umów (bez trasówki).
  2. Wystawianie faktur pro forma powiązanych do umów (bez trasówki).