image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.004

nowe funkcjonalności:

  1. Automatyczne generowanie faktur na podstawie umów.