image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.006

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestr sprzedaży - dodano możliwość wszukiwania po kartotece usługi/towaru.
  2. Generowanie faktur na podstawie umów - wprowadzono możliwość zsumowania kilku umów do jedenej faktury.
  3. Ulice i rejony - dodano możliwość układania ulic w obrębie jednego rejonu wg liczby porządkowej.