image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.007

nowe funkcjonalności:

  1. Generowanie faktur na podstawie umów - dodano możliwość filtrowania danych po rejonie.
  2. Generowanie faktur na podstawie trasówek - dodano możliwość filtrowania danych po rejonie.
  3. Wprowadzono system automatycznego wykrywania i raportowania błędów. Funkcjonalność umożliwia wysłania emaila ze zgłoszeniem błędu, automatycznie dołączane są szczegółowe informacje na temat awarii.