image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 4.000

nowe dodatkowe funkcjonalności:

  1. Eksport danych dokumentów sprzedaży do FK - CDN OPTIMA [funkcjonalność dodatkowa]
  2. Import danych zapłat dokumentów sprzedaży z FK - CDN OPTIMA [funkcjonalność dodatkowa]