image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.126

nowe funkcjonalności:

  1. Okna dialogowe wyboru kontrahenta, usługi/towaru, słowniki kontrahentów oraz usług/towarów - dodano funkcję wyszukiwania ciągu znaków, ale dopiero po wciśnięciu klawisza ENTER (przydatne dla dużych baz danych). Funkcjonalność dostępna po kliknięciu prawym klawiszem na pole edycji wyszukiwania.