image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.116

nowe funkcjonalności:

  1. Rozbudowa dokumentu zlecenia wyjazdu/trasówki o możliwość podłączenia własnego wzorca wydruku.
  2. Rozbudowa kartoteki towaru/usługi - dodano pole Info (300 znaków), rozszerzono pole Nazwa do 100 znaków.