image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.117

nowe funkcjonalności:

  1. W rejestrach dokumentów i słownikach wprowadzono dla podwójnego kliknięcia lewym klawiszem myszy wywołanie edycji danego dokumentu/kartoteki. Dla nowej umowy ... podwójne kliknięcie na formie umowy powoduje otwarcie edycji danych kontrahenta.
  2. W rejestrach dokumentów - pod klawiszem Edycja dodano możliwość edycji kartoteki kontrahenta powiązanego z danym dokumentem.
  3. Eksport danych o umowach do formatu XML zgodnego z systemem EKOKOSZ.