image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.122

nowe funkcjonalności:

  1. Rozbudowa kartoteki częstotliwości usług - dodano pola Symbol, Kod (20 znaków)
  2. Rozbudowa kartoteki rodzaju zleceń/umów - dodano pola Symbol, Kod (20 znaków)
  3. Słownik ulic - dodano pola : pełna nazwa ulicy, znacznik : obszar miejski/wiejski
  4. Słownik kontrahentów - dodano pola : indeks 3, indeks 4, indeks 5
  5. Dokumenty sprzedaży - dodano pola : indeks 3, indeks 4, indeks 5
  6. Dokument umowy - dodano pola : indeks 3, indeks 4, indeks 5, rejon i częstotliwość zbiórki selektywnej, ilość osób
  7. Okna dialogowe wyboru kontrahenta - dodano filtrację oraz funkcję autofiltr, włączenie autofiltru powoduje automatyczne zawężenie wyniku wyszukiwania o podaną frazę.