image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.123

nowe funkcjonalności:

  1. Nowa funkcjonalność - Pomoc zdalna - moduł umożliwia nam zalogowanie się w celach serwisowych/wsparcia technicznego lub szkolenia do komputera, na którym jest uruchomiony nasze oprogramowanie. Dzięki tej nowej możliwości w prosty i szybki sposób będziemy mogli pomóc naszym Klientom. Nie ma już potrzeby wychodzenia z biura, zamawiania serwisu i dojazdu.
  2. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności pomocy zdalnej - opcja dostępna w konfiguracji użytkownika>sekcja narzędzia. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność pomocy zdalnej jest wyłączona.