image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.124

nowe funkcjonalności:

  1. Dokument trasówki - zdjęto blokadę wymogu uzupełnienia rodzaju umów/zleceń.

poprawka:

  1. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - poprawiono wydruk/raport rejestru zapłat.