image description

List przewozowy 7.000 [drobnica]

nowe opcje:

  • Automatyczna aktualizacja programu.
  • Dzięki wbudowanemu modułowi automatycznej aktualizacji programu aktualizacja i instalacja nowej wersji polega na jednym kliknięciu i zabiera max. 5 minut.
  • Aby zaktualizować program należy z głównego menu programu kliknąć Pomoc>Aktualizacja programu

uzupełnienie:

  • Dołączono system pomocy  - instrukcję obsługi. Jest dostępna w pliku pomoc.chm, w głównym katalogu programu oraz z poziomu programu ... Pomoc>System pomocy.

poprawki:

  • W module otwarcia nowej bazy danych - import baz samochodów i kierowców ... do nowej bazy.
  • Wersja poprzednia programu nie tworzyła plików baz samochodów i kierowców i program zgłaszał błąd.