image description

List przewozowy 7.000 [drobnica] wersja 7.002 wer. wew. 7.027

nowe opcje:

  • Dodano automatyczny system raportowania błędów.
  • Zaktualizowano komponenty systemowe programu.