image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.000

Uwaga!
W celu aktualizacji do wersji 4.000 prosimy o kontakt z działem serwisu pomoc@listprzewozowy.com.pl
Aktualizacja wymaga przebudowy wzorców wydruków.

nowe funkcjonalności:

 1. eMapa [funkcjonalność dodatkowa] - współpraca z eMapa - mapa graficzna, wyznaczanie trasy, obliczanie ilości kilometrów
 2. Dodano możliwość tworzenia nowego załącznika dla zleceniodawcy/płatnika oraz załącznika dla przewoźnika z poziomu rejestru zleceń transportu/spedycji... klawisz Nowy>Nowy załącznik ...
 3. Rozbudowa modułu WWW [funkcjonalność dodatkowa] - strona www z CMSem, panel logowania dla zleceniodawców i przewoźników. Składanie zleceń przez www, podgląd statusu zlecenia, terminu płatności i rozliczenia.
 4. W oknie Podglądu wpłat za dokument sprzedaży - dodano możliwość dodania wpłaty, edycji oraz usunięcia, eksportu danych do XLS, wydruku tabeli danych.
 5. W oknie Podglądu wpłat za dokument kosztowy - dodano możliwość dodania wpłaty, edycji oraz usunięcia, eksportu danych do XLS, wydruku tabeli danych.
 6. Modyfikacje związane z wprowadzeniem nowych stawek VAT. Dodano słownik stawek VAT, który jest dostępny w Narzędzia>Konfiguracja programu>Sprzedaż>Dodatkowe ustawienia.
 7. Kartoteka kontrahenta - dodano pola: Długość i szerokość geograficzna, adres siedziby firmy, dodano dodatkowe rodzaje kartotek kontrahenta: Oddział, Inny oraz powiązanie do kartoteki kontrahenta nadrzędnego (możliwość budowania hierarchii typu centrala - wiele oddziałów/wiele miejsc dostaw), dodano możliwość wprowadzania wielu rachunków bankowych danego kontrahenta.
 8. Automatyczne wprowadzanie zapłat za dokumenty sprzedaży  [funkcjonalność dodatkowa] - dane pobierane z wyciągu bankowego, weryfikowane na podstawie tytułu zapłaty, kwoty transakcji oraz numeru rachunku bankowego.
 9. Nowa dodatkowa funkcjonalność - spis PNA kodów pocztowych Polski wraz z nazwami miejscowości, ulicami i numerami budynków, weryfikacja poprawności kodu pocztowego, automatyczna aktualizacja co kwartał.[dodatkowa funkcjonalność]
 10. Bramka SMS EXPLOREX MOBILE - możliwość wysyłania i odbierania SMS'ów z poziomu systemu SpedTrans SQL 3.000 [dodatkowa funkcjonalność] PROMOCJA 0 ZŁ !!!
 11. Dodano możliwość wyboru rodzaju bramki SMS tj. ERA OMINX lub EXPLOREX MOBILE lub wyłączenie funkcjonalności. Funkcja dostępna w konfiguracji programu, zakładka Bramka SMS.
 12.  Rozbudowa kartoteki kontrahenta - dodano pola: domyślna waluta fakturowania, zlecenia w podziale na zlecenia krajowe i międzynarodowe, VAT w PLN
 13. Rozbudowa zlecenia transportu/spedycji, zlecenia kurierskiego, zlecenia kolejowego:
  • rozbudowa sekcji usług: połączono usługi podstawowe i dodatkowe
  • dodano walutę fakturowania/dokumentu kosztowego
  • wielowalutowość - można dodawać usługi w różnych walutach, po różnych kursach walut, zakup i sprzedaż w innej walucie i po innym kursie, w innej stawce VAT
  • VAT w PLN
  • dodano funkcję: Wstaw domyślne usługi zlecenia - automatyczne wstawienie paczki usług wcześneij zdefiniowanych w konfiguracji programu.
  • rozbudowa sekcji Dodatkowe informacje: dodano notatki do zlecenia, wiadomości SMS, WWW, ważne terminy
 14. Współpraca z trans - dodano możliwość pobierania danych firmy i pracownika firmy z programu Trans
 15. Dodano dodatkowe importy danych z innych programów, oraz z XLS
 16. Podczas edycji danego dokumentu, podwójne kliknięcie w pole nazwy skróconej kontrahenta powoduje otwarcie okna edycji kartoteki kontrahenta
 17. Podczas edycji danego dokumentu, podwójne kliknięcie w pole numeru tabeli NBP powoduje ponowne pobranie kursu waluty obcej
 18. Dokumenty sprzedaży - przebudowa dokumentów sprzedaży - zaniechanie podziału na faktury walutowe i krajowe ... na rzecz: Faktura sprzedaży, dodano opcję VAT w PLN
 19. Reklamacje [funkcjonalność dodatkowa]
 20. Rozbudowa funkcjonalności CRM
 21. Przebudowa wzorców dokumentów podyktowana zmianami struktur danych.
 22. Funkcja SKONTO - dla zleceń transportu/spedycji, zlecenia promowe - rabat procentowy lub kwotowy za krótszy termin płatności dla przewoźnika
 23. Zlecenie transportu/spedycji - możliwość zaznaczenia spóźnienie oraz wpisania daty i godz.
 24. Dla okien: zlecenia transport/spedycji, zlecenie kolejowe, zlecenie promowe, zlecenie kurierskie, kartoteka kontrahenta dodano możliwość zmiany rozmiaru, rozciągnięcie na cały ekran.
 25. Dla celów administracyjnych dodano funkcje:
  • komunikat po zalogowaniu - możliwość utworzenia komunikatu, który będzie się pojawiał po zalogowaniu do programu - pełni funkcję, krótkiej informacji dla użytkowników.
  • blokada logowania - możliwość włączenia blokady pracy w programie, możliwość utworzenia komunikatu, który będzie się pojawiał w momencie próby logowania się do programu - pełni funkcję "przerwy technicznej"
 26. Dla dokumentów sprzedaży dodano funkcję umożliwiającą wrzucenie w pole uwag informacji o kursie waluty obcej
 27. Dokumenty sprzedaży - dodano dodatkowe konto bankowe dla VAT w PLN
 28. Zlecenie wyjazdu/załadunku, zlecenie wyjazdu/załadunku kolejowego - dodano możliwość wpisywania kosztów ogólnych zlecenia
 29. Rozbudowa kartoteki kontrahenta - dodano kolumnę: Potencjalny klient (pole typu logicznego) oraz dodano słownik grup kontrahentów i możliwość dodania kontrahenta do wielu grup
 30. Dodano możliwość wystawienia dokumentu kosztowego  na podstawie załącznika dla przewoźnika z poziomu rejestru załączników dla przewoźników.
 31. Dodano funkcję pobrania kodów pocztowych i miejscowości z pliku tekstowego.
 32. Dodano funkcję automatycznej aktualizacji kodów pocztowych i miejscowości z bazy PNA z internetu. Funkcjonalność dostępna w menu głównym programu>Narzędzia>Import danych
 33. Rozbudowa modułu kasy - dodano możliwość definiowania kas oraz pracy z wieloma kasami.
 34. Dodano słownik: Rodzaje odcinków tras.
 35. Aktualizacja wzorców wydruków - możliwość pobrania najnowszych wzorców wydruków. Funkcja dostępna dla administratora programu z Pomoc>Aktualizacja wzorców wydruków.
 36. Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z Trans i Timocom. Funkcjonalność dostępna podczas dodawania/edycji danych kontrahenta - klawisz Trans, Timocom.
 37. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji danych po relacji zlecenia
 38. Dokumenty sprzedaży - wprowadzono mechanizm kontroli poprawnej daty sprzedaży i wystawienia (TJ. data bieżącego  dokumentu musi być większa lub równa dacie dokumentu poprzedniego). Funkcja dostępna w Narzędzia>Konfiguracja programu>Sprzedaż
 39. Stan rozliczeń sprzedaży - dodano z tego poziomu możliwość wystawienia nowej kompensaty wzajemnej oraz wezwania do zapłaty.
 40. Kartoteka kontrahenta - dodano drugiego opiekuna i dział firmy. Dodano możliwość filtracji po pierwszym i drugim opiekunie podczas wybierania kontrahenta oraz w bazie kontrahentów.
 41. Dodano kontrolę przekroczonego kredytu kupieckiego.
 42. Dodano dodatkowe słowniki: Rodzaje ważnych terminów, Rodzaje notatek, Tematy notatek.