image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.003

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka towarów i usług - dodano możliwość zbiorczej aktualizacji wybranych pól kartoteki (w tym stawek VAT)
  2. Rozbudowa uprawnień użytkownika - uprawnienie do zarządzania innymi kontami użytkowników.
  3. Rejestr sprzedaży
    • dodano funkcję: Oblicz zysk - funkcja oblicza wartość netto zakupu, zysk oraz zysk w PLN. Aby funkcja była dostępna należy włączyć uprawnienia użytkownikowi w zakładce Inne opcje.
    • dodano możliwość filtracji po opiekunie 2.

poprawki:

  1. Poprawka zbiorcza dla nowych funkcjonalności.