image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.004

nowe funkcjonalności:

  1. Wydłużenie długości pola ULICA do pięćdziesięciu znaków (do tej pory było 35).

poprawki:

  1. Pobieranie danych z Trans:
    • poprawiono prawidłowe pobieranie nazwy kontrahenta .... wpadał ciąg znaków: TransRisk
    • poprawiono prawidłowe pobieranie telefonu komórkowego do pracownika - błąd wynikał ze zmiany struktury danych po stronie TRANS