image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.005

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka kontrahenta - dodano pole: Płatnik. Ma to zastosowanie np. dla kontrahenta rodzaju: oddział firmy, gdzie w polu płatnik wskazujemy główną centralę danej firmy, na którą wystawiamy wszelkie płatności. Wówczas przy wystawianiu zleceń jako zleceniodawcę wybieramy kontrahenta - dany oddziały firmy, a w polu płatnik program sam uzupełnia wcześniej wskazaną centralę firmy.
  2. Uprawnienia użytkowników - rozdzielono uprawnienie do zatwierdzania (ZTW) oraz odtwierdzania danych ODT. Uwaga! Należy nadać nowe uprawnienie ODT, w przeciwnym wypadku nie będzie można odtwierdzać dokumentów.