image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.034

nowe funkcjonalności:

 1. Analiza stanu rozliczeń sprzedaży - dodano możliwość podglądu rejestru dokumentów sprzedaży, kosztowych oraz kartoteki danego kontrahenta.
 2. Słownik kontrahentów - dodano możliwość podglądu rejestru dokumentów kosztowych danego kontrahenta.
 3. Rozbudowa systemu kredytów kupieckich [Funkcjonalność dodatkowa].
 4. Dokument krajowego listu przewozowego - pola 5, 13, 18 wydłużono do 500 znaków.
 5. Dokument międzynarodowego listu przewozowego CMR - pola 5, 13, 14, 18, 19 wydłużono do 500 znaków.
 6. Kartoteka kontrahenta, okno dialogowe wyboru kontrahenta, baza kontrahentów - dodano możliwość wysłania emaila z poziomu programu (bez pośrednictwa domyślnego programu pocztowego systemu Windows) na główny email  lub do domyślnej osoby do kontaktu.
 7. Kartoteka osoby do kontaktu, okno dialogowe wyboru osoby do kontaktu - dodano możliwość wysłania emaila z poziomu programu (bez pośrednictwa domyślnego programu pocztowego systemu Windows).
 8. Okno dialogowe wysyłania emaila z poziomu programu - dodano możliwość wyboru tematu oraz treści ze słownika.
 9. Rozbudowa słownika typowych uwag - dodano rodzaj uwagi : E-mail.
 10. Dodano możliwość automatycznej zmiany statusu zlecenia transportu lub spedycji po zafakturowaniu. Funkcja dostępna w głównej konfiguracji programu.
 11. Rozbudowano kartotekę pracownika/kierowcy o pola : Dowód tożsamości - wydany przez, Numer paszportu, Data urodzenia, PESEL, Adres zameldowania, Adres do korespondencji, Prawo jazdy, Numer karty kierowcy.
 12. Dodano raport dodatkowy - ZAŁĄCZNIK ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR)
 13. Moduł tankowań - dodano importy danych z plików XLS, CSV dla kart paliwowych i dystrybutorów/zbiorników paliwa. Dodano automatyczne podłączenie tankowań do zleceń wyjazdu/załadunku.