image description

modifikacja wydruków

Kolejność pozycji podczas wystawiania dokumentu inna niż na podglądzie wydruku. Jak to poprawić?

data publikacji: 17-2-2015 14:28:30

Od wersji wewnętrzej: 6.010 wprowadziliśmy możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie. Poprawne (tj. posortowane) wyświetlanie danych na wydrukach dokumentów wiąże się z ręczną modyfikacją wzorców wydruków.

Powyższa funkcjonalność tyczy się dokumentów sprzedaży, ofert dla kontrahentów oraz umów z kontrahentami.

Aby wprowadzić zmiany we wzorcach dokumentów należy z menu głównego programu kliknąć

Narzędzia>Generator raportów, dalej otwieramy odpowiedni plik FR3 wzorca dokumentu, tj.

1. Dla dokumentów sprzedaży:

fv.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce)
fv_dp.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce) - duplikat

fv_wlt.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską)
fv_wlt_dp.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską) - duplikat

fv_zal.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę
fv_zal_dp.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę - duplikat

pro.fr3 - faktura pro forma

nob.fr3 - nota obciążeniowa
nob_dp.fr3 - nota obciążeniowa - duplikat

szukamy sekcji: with ADOQueryPozycjeFaktury
szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY psprz_temp.lp');

 

 

2. Dla dokumentu Oferty:

oferta.fr3 - pierwszy wzór ofery
oferta1.fr3 - drugi wzór ofery
oferta2.fr3 - trzeci wzór ofery

szukamy sekcji:  ADOQueryPozycjeoferty

szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY poferta_temp.lp');

3. Dla dokumentu Umowy:

umowa.fr3 - podstawowy wzór oferty.

szukamy sekcji:  ADOQueryPozycje_umowy

szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY pdok_temp.lp');