image description

Gwarancja, Serwis gwarancyjny, Serwis dodatkowy

1. Serwis podstawowy - bezpłatny, pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu. 
      
Zakres usług objętych serwisem :

- aktualizacja oprogramowania (pobranie nowej wersji z internetu za pomocą modułu aktualizacji)
- konsultacje telefoniczne, skype, email - dwa pierwsze miesiące od daty zakupu licencji podstawowej
- zgłoszenia serwisowe, mailowe
w godz. 8:00 – 16:00 od pn. do piątku
Maksymalny czas rozmowy dla jednego wsparcia technicznego/konsultacji telefonicznej - 10 min
Maksymalny czas wszystkich rozmów telefonicznych w obrębie jednego miesiąca - 60 min.

Telefon: 022 290 62 01 lub 571 402 370
e-mail: pomoc@listprzewozowy.com.pl

- usunięcie każdej awarii krytycznej tj. awarii uniemożliwiającej pracę w programie. W terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
 
2. Serwis podstawowy - płatny (min. 20% wartości oprogramowania) wsparcie techniczne i aktualizacja po okresie pierwszych 12 miesięcy. 
 

Zakres usług objętych serwisem j/w.

    Uwaga !!! Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji należy wykupić w okresie max. do dwóch tygodni od daty upłynięcia poprzedniego okresu abonamentowego.
    Cena wsparcia technicznego i aktualizacji dla Klientów nie posiadających wsparcia w poprzednim okresie abonamentowym wynosi min. 40% wartości programu.

3. Serwis dodatkowy - wg indywidualnych ustaleń z Klientem.
    max : dostępność 24h, 7 dni w tygodniu, czas reakcji/usunięcia awarii : 2h/4h.

Boxed