image description

Gwarancja, Serwis gwarancyjny, Serwis dodatkowy

1. Serwis podstawowy - bezpłatny, pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu. 

Zakres usług objętych serwisem:
- aktualizacja oprogramowania (pobranie nowej wersji z internetu za pomocą modułu aktualizacji)
- zgłoszenia serwisowe: forma kontaktu: telefon lub e-mail
 w godz. 8:00 – 16:00; poniedziałek - piątek
 Maksymalny czas rozmowy dla jednego wsparcia technicznego/konsultacji telefonicznej - 10 min.
 Maksymalny czas wszystkich rozmów telefonicznych w obrębie jednego miesiąca - 60 min.

Telefon: + 48 571 402 370
e-mail: pomoc@listprzewozowy.com.pl

- usunięcie każdej awarii krytycznej. 
Awaria krytyczna to błąd w programie niezależny od czynników zewnętrznych uniemożliwiający:
- zalogowanie się do programu
- wystawienie faktury sprzedaży
- wystawienie dokumentu zlecenia transportu/spedycji.
Czas reakcji/usunięcia awarii krytycznej 24/80 h, poniedziałek-piątek 08.00-16.00.

W przypadku awarii krytycznej Klient jest zobowiązany zgłosić ją w formie pisemnej z dokładnym opisem i zrzutami z ekranu oraz przesłania systemowego raportu błędów.
W celu skrócenia czasu usunięcia awarii może być potrzebny zdalny dostęp do serwera bazy danych i stacji roboczej użytkownika.
Niezbędne jets też podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej wraz z telefonem kontaktowym.

Uwaga! Usługa nie obejmuje elementów realizowanych w ramach indywidualnych wdrożeń np. indywidualne wzorce wydruków, raporty i analizy danych oraz skrypty wdrożeniowe.
  
2. Serwis podstawowy - wsparcie techniczne i aktualizacja po okresie pierwszych 12 miesięcy płatny 20% wartości oprogramowania, nie uwzględniającej udzielonych rabatów.
Zakres usług objętych serwisem j/w.

Uwaga !!! Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji należy wykupić w okresie max. do dwóch tygodni od daty upłynięcia poprzedniego okresu abonamentowego.
Cena wsparcia technicznego i aktualizacji dla Klientów nie posiadających wsparcia w poprzednim okresie abonamentowym wynosi min. 40% wartości programu.

3. Serwis dodatkowy - zakres i koszt wg indywidualnych ustaleń z Klientem.

Boxed