image description

eurowag

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.010

data publikacji: 11-2-2015 12:52:12

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument oferty dla kontrahenta - dodano możliwość przesuwania góra/dół rekordów pozycji dokumentu.
 2. Dokument umowy z kontrahentem - dodano możliwość przesuwania góra/dół rekordów pozycji dokumentu.
 3. Dokumenty sprzedaży- dodano możliwość przesuwania góra/dół rekordów pozycji dokumentów. 

  Uwaga!!! aby na wydrukach dokumentów efekt był widoczny, należy ręcznie wprowadzić zmiany we wzorcach wydruków [>>>] lub pobrać najnowsze wzorce wydruków. Ale uwaga!!! aktualizacja wzorców wydruków powoduje utratę indywidualnych zmian wdrożeniowych.
   

 4. Moduł delegacji - dodano dodatkową opcję konfiguracji tj. Uproszczona metoda naliczania noclegów tj. ilość noclegów = ilość dób z uwzględnieniem  zakresu godzin i długości przerwy.
 5. Wydłużono długość pola Telefon (osoby do kontaktu) w trasie zlecenia transportu lub spedyci, zleceniu wyjazdu/załadunku oraz w drogowych listach przewozowych. 
 6. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych EUROWAG (funkcjonalność dodatkowa).

poprawki:

 1. Dokument kosztowy - usunięto błąd w zaokrągleniu kwoty brutto - "1 grosz" , błąd pojawiał się w dokumentach tworzynych na podstawie zlecenia transportu lub spedycji ... przy przeliczaniu z waluty obcej na PLN. 
 2. Dokument kompensaty - poprawiono błąd polegający na nie uzupełnianiu się automatycznie adresu do korespondencji przy tworzeniu kompensaty z analizy >  Stan  rozliczeń sprzedaży.