AKTUALIZACJA_styczeń_IMI | Programy dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych - SPEDTRANS

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ - EKSPORT KIEROWCÓW / PRACOWNIKÓW DO SYSTEMU IMI

W związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności udostępniamy nową wersję programu SPEDTRANS, która umożliwia rejestrowanie nowych oraz aktualizację obecnych danych pracowników w systemie IMI, więcej informacji na stronie IMI - Komisja Europejska (europa.eu)
Zmiany te wywołały konieczność uporządkowania oraz rozbudowę Kartoteki pracownika.
Na potrzeby integracji z IMI w zakładce Dane kadrowe zostały dodane pola:
- Data ważności dowodu osobistego,
- Kraj wydania dowodu osobistego,
- Data ważności paszportu,
- Kraj wydania paszportu,
- Data ważności prawa jazdy
Uwaga! Pole Dowód tożsamości zostało zamienione na Dowód osobisty.

W słowniku pracowników dodano również kolumnę o nazwie IMI. Jest to status, który informuje, czy dany pracownik został zgłoszony do systemu IMI.

Po wyeksportowaniu danych do IMI odznacza się także automatycznie check-box informujący, że dane konkretnego pracownika/kierowcy zostały wydane z programu SPEDTRANS.
Od 02.02.2022 sposób zgłaszania kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym ulegnie całkowitej zmianie. Od tej daty do dokonywania zgłoszeń wszystkie państwa członkowskie UE będą wykorzystywać tylko jedną, wspólną platformę – system IMI rozbudowany o moduł delegowania kierowców.
Więcej informacji o zmianach w programie znajduje się na stronie Historia zmian w programie - SPEDTRANS  

Mamy "podejrzenie", że to dopiero początek zmian i w miarę zdobywania nowych informacji oraz sugestii z Państwa strony, będziemy dalej rozbudowywać program, o czym będziemy informować w kolejnych aktualnościach.
Uwaga! Aby aktywować funkcjonalność, należy zaktualizować program do najnowszej wersji tj. 9.002.

Polski