program SPEDTRANS + zlecenia transportu ON-LINE

Program do tworzenia zleceń transportowych

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami modułu zleceń internetowych. Umów się na prezenację.
Zobacz DEMO.

Podstawowe funkcjonalności modułu :

 • wprowadzanie zleceń transportowych/zamówień na transport
 • wydruk dokumentu zlecenia transportu
 • wydruk listu przewozowego
 • dołączanie do zlecenia dowolnego pliku (np. skany dokumentów magazynowych, CMR w dowolnym formacie pliku)
 • przesyłanie zapytań/wiadomości w sprawie danego zlecenia np. dodatkowe ustalenia lub zapytanie o status realizacji zlecenia
 • śledzenie na bieżąco statusu zlecenia
 • śledzenie na mapie aktualnego położenia samochodu
 • rejestr wszystkich zleceń
 • wyszukiwanie i filtracja zleceń
 • eksport zleceń do pliki PDF
 • eksport listów przewozowych do PDF
 • słownik kontrahentów
 • indywidualna konfiguracja użytkownika
 • import kartotek kontrahentów z pliku CSV
 • import zleceń transportu z pliku CSV

Dodatkowe możliwości dla użyktowników naszego systemu SPEDTRANS SQL 6.000:

 • automatyczny import zleceń internetowych do rejestru zleceń transportu/spedycij
 • eksport zleceń do modułu zleceń on-line
 • import/eksport wiadomości powiązanych z danym zleceniem
 • import/eksport plików powiązanych z danym zleceniem, np. skany dokumentów, inne dowolne pliki
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • eksport do modułu zleceń informacji o bieżącym stanie rozliczeń, podgląd faktur sprzedaży PDF

Dla firm spedycyjnych oferujemy dodatkowo możliwość konfiguracji modułu zleceń on-line dla przewoźnika:

 • analogiczna funkcjonalnośc jak powyżej ale dane ograniczone do zleceń dla przewoźnika
 • bieżące informacje o stanie rozliczenia zlecenia, przewidywany termin płatności

Wdrożenie modułu zleceń on-line wykonujemy w oparciu o analizę przedwdrożeniową. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji i rozbudowy.

Przykładowe zrzuty ekranów poniżej.

Okno logowania do systemu zleceń on-line.

Rejestr zleceń, podgląd statusu zlecenia.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - trasa.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dane podstawowe.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dodatkowe informacje.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - ładunek.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dodawanie załączników/plików.

Rejestr kontrahentów.

Podgląd wydruku zlecenia.

Podgląd wydruku listu przewozowego.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.