image description

SpedTrans SQL

rss RSS

Udostępnianie programu po udziałach sieciowych

data publikacji: 14-10-2019 15:10:41

Aby udostępnić program po udziałach sieciowych należy przejść do lokalizacji folderu Maciosoft.C:\Maciosoft.

Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na folder Maciosoft, dalej przechodzimy we właściwości folderu. 

W następnej kolejności należy przejść w udostępnianie i dalej do udostępnianie zaawansowane.

W oknie udostępniania zaawansowanego zaznaczamy Udostępnij ten folder.

Następnie przechodzimy do Uprawnienia, gdzie należy zezwolić na pełną kontrolę, zmianę oraz odczyt dla wszystkich użytkowników.

W drugiej kolejności należy przejść w Mój komputer, a dalej w Sieć.
Klikamy na komputer serwer, gdzie następnie mamy udostępniony katalog Maciosoft.

W katalogu głównym programu odnajdujemy plik SpedTransSQL.exe, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wyślij do > pulpit (uwtórz skrót) aby uruchamiać program z pulpitu.

 

 

 

Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma - RAKS

data publikacji: 14-10-2019 15:10:41

Uzupełnienie kont Wn oraz kont Ma potrzebnych przy eksporcie dokumentów do programu księgowego RAKS.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy w konfiguracji programu mamy wybraną pozycję MSM RAKS 6.XXX .
By to sprawdzić, logujemy się na konto admina nastepnie zakładka Narzędzia >> Konfiguracja.
Kolejno wyszukujemy pozycję "Wymiana danych między innymi systemami" , dalej przechodzimy na zakładkę
"System finansowo - księgowy" i upewniamy się czy w pozycji "Współpraca z systemami księgowymi" mamy
wybrane z listy MSM RAKS 6.XXX .

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pól konta Wn a także Ma w edycji kontrahenta.
By to zrobić musimy na dowolnym koncie programu SPEDTRANS z uprawnieniami do kontrahentów przejśc do Słowniki >> Kontrahenci .
Następnie przejść do edycji kartoteki kontrahenta. Wyszukać odpowiednich pól i uzupełnić. 

Po wykonaniu wszystkich czynności podczas import dokumentów sprzedaży dla odpowiedniego kontrahenta Konto Wn oraz Ma powinno przenieść się automatycznie.

 

Ograniczenie uprawnień do modyfikacji użytkowników programu

data publikacji: 14-10-2019 15:10:41

Proszę się zalogować na konto ADMIN programu dla transportu SPEDTRANS.
Następnie proszę przejśc do zakładki Narzędzia >> Konfiguracja programu.
Odszukujemy zakładkę Użytkownicy.

 

Kolejno przechodzimy do edycji konta użytkownika.
Wbieramy Uprawnienia >> Narzędzia, poniżej sccren który pokazuje gdzie możemy wprowadzić zmiane.
Odznaczamy chcecbox : Podgląd, Nowy, Edycja, Usuń.

 

Ręczna numeracja dokumentów

data publikacji: 14-10-2019 15:10:41

Żeby zmienić numer dokumentu, musimy zalogować się na konto administratora, a następnie:
zakładka 'Pomoc' => '1' 'Konfiguracja programu' => zakładka 'Użytkownicy' => '2' wybieramy użytkownika (przykładowo ADMIN) =>
=> '3' 'Edytuj' => '4' zakładka 'Uprawnienia' => '5' zakładka 'Dokumenty' => '6' zaznaczamy checkbox 'Ręczne numerowanie faktur' =>
'7' 'Zapisz'.

Następnie (przykładowo), wchodzimy w Rejestr sprzedaży => wybieramy dokument => Edycja => '1' zaznaczamy checkbox
po lewej stronie od numeru dokumentu => '2' wprowadzamy ręcznie numer dokumentu.

 

Przywracanie domyślnych ustawień okna

data publikacji: 14-10-2019 15:10:41

Aby przywrócić domyślne ustawienia okna rejestru należy w danym rejestrze kliknąć prawym przyciskiem
myszy na kolumne po prawej stronie i wybrać Przywróć domyślne ustawienia okna.

Ustawienia kolumn w danym rejestrze zostaną przywrócone do ustawienia domyślnego.

Możemy również wykonać taką operację na wszystkich oknach dla bieżącego użytwkonika, bądź wszystkich użytkowników.
Aby tego dokonoać przechodzimy do Narzędzia>Inne>...

 

Po kliknięciu na wybraną opcje przywrócenia domyślnych ustawień okien - domyślne ustawienia zostaną przywrócne.

 

 

Strony