image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.028

nowe funkcjonalności:

 1. Zlecenie transportu i spedycji:
  • dodano możliwość tworzenia indywidualnych masek numeracji w zależności od rodzaju zlecenia.
  • dodano możliwość zaznaczenia i zmiany statusu wielu dokumentów dołączonych do zlecenia
  • dodano możliwość dodawania do zlecenia jako zlecenia podrzędnego - zlecenia innego, dowolnie zdefiniowanego.
  • dodano możliwość wywołania okno wydruków seryjnych, po zapisaniu zlecenia. Funkcja domyślnie wyłączona, dostępna w konfiguracji rodzaju zlecenia.
 2. Kontrola zgodności rachunku bankowego z IBAN.
 3. Dokument kosztowy:
  • dodano pole typu logicznego: KV - oznaczenie, że dany dokument jest korektą
  • dodano numer dokumentu korygowanego
  • dodano zakładkę: Pliki powiązane
  • dodano pola opisowe rodzaj kosztu tj.: Opis, Dodatkowe informacje
  • tworzenie paczek przelewów - sumowanie kilku przelewów dla tego samego kontrahenta
  • dodano zabezpieczenie polegające na blokadzie możliwości przyjęcia dokumentu "VAT w PLN" gdy wartość VAT jest równa zero oraz gdy kontrahent jest zagraniczny.
  • eksport przelewów do banku PKO BP, format elixir 0, usługa iPKO biznes
 4. Kartoteka rodzajów kosztów - dodano pole tekstowe: Dodatkowe informacje
 5. Dokumenty sprzedaży:
  • dodano zabezpieczenie polegające na blokadzie możliwości wystawienia dokumentu "VAT w PLN" gdy wartość VAT jest równa zero oraz gdy kontrahent jest zagraniczny.
 6. System punktacji/lojalnościowy dla płatnika. [funkcjonalność dodatkowa]
 7. System punktacji/naliczania premii dla pracownika. [funkcjonalność dodatkowa]
 8. Kredyty kupieckie dla kontrahentów:
  • weryfikacja salda nierozliczonych transakcji i przeterminowanych
  • jednorazowy kredyt kupiecki
  • poziomy uprawnień do zmiany limitu kredytu kupieckiego. [funkcjonalność dodatkowa]
 9. Dodano uprawnienia do zablokowania danemu użytkownikowi zmian dla pól:
  • jednostka miary,
  • waluta,
  • stawka VAT,
  • forma płatności,
  • dane kontrahenta do fakturowania,
  • dane korespondencyjne kontrahenta,
  • rachunki bankowe kontrahenta,
  • dla słowników oraz dokumentów.

aktualizacje:

 1. Zaktualizowano i rozbudowano interfejsy wymiany danych z programem SAGE SYMFONIA.
 2. Zaktualizowano i rozbudowano interfejsy wymiany danych z programem CDN OPTIMA.

poprawki:

 1. Poprawka zbiorcza
  • Poprawiono funkcjonowanie prawego klawisza w rejestrach, słownikach i formularzach dokumentów tj. do tej pory kliknięcie prawego klawisza myszy wywoływało funkcję: "Przywróć domyśle ustawienia okna", co uniemożliwiało korzystanie ze standardowych funkcji dla systemu Windows (Kopiuj, Wklej, ...). Dlatego też funkcję "Przywróć domyśle ustawienia okna" przesunięto na panel boczny danego okna (obszar klawiszy bocznych: Raporty, Podgląd, Nowy, Edycja, ...)