image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.027

nowe funkcjonalności:

  1. W konfiguracji programu dodano opcję: Domyślna stawka VAT dla dokumentów sprzedaży zagranicznych oraz Informuj przed zapisem, gdy stawka VAT inna od domyślnej. Uwaga! Funkcja domyślnie włączona.
  2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji danych po polach: Osoba kontaktowa zleceniodawcy, płatnika, przewoźnika, armatora
  3. Okno dialogowo wyboru zleceń transportu i spedycji (do fakturowania, załączników)
    • dodano możliwość filtracji danych po polach: Osoba kontaktowa zleceniodawcy, płatnika, przewoźnika, armatora
  4. Zlecenie transportu i spedycji:
    • dodano możliwość ukrycia części zakupowej na oknie dialogowym dodawania/edycji usługi.

aktualizacje:

  1. Zaktualizowano i rozbudowano interfejsy wymiany danych z programem CDN OPTIMA.