image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.016

nowe funkcjonalności:

 1. Wprowadzono system automatycznego wykrywania i raportowania błędów. Funkcjonalność umożliwia wysłania emaila ze zgłoszeniem błędu, automatycznie dołączane są szczegółowe informacje na temat awarii.
 2. Ważne terminy - dodano funkcje:
  • blokowanie wystawienia nowego zlecenia, gdy brak ważnego OCP-K, OCP-M
  • blokowanie wystawienia nowego zlecenia, gdy przeterminowany ważny termin (inny niż: OCP-K, OCP-M)
 3. Funkcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka: Ważne terminy.
 4. Rozbudowano algorytm sprawdzania zdublowanych numerów NIP - wprowadzono wyszukiwanie numer&´w podobnych.
 5. Rejestr dokumentów sprzedaży:
 6. Dodano kolorowanie rekordów danych:
  • dokument nierozliczony, nieprzeterminowany - czcionka i tło standardowe
  • dokument rozliczony - czcionka zielona
  • dokument nierozliczony, przeterminowany do 45 dni po terminie - czcionka czerwona i tło standardowe
  • dokument nierozliczony, przeterminowany powyżej 45 dni po terminie - czcionka biała, tło czerwone.
 7. Rozbudowa słownika ADR.
 8. Dodano możliwość ukrycia głównego menu graficznego programu.
 9. Zlecenie transportu/spedycji > Zlecenia powiązane - dodano możliwość zatwierdzenia/odtwierdzenia podzlecenia z poziomu zlecenia nadrzędnego.
 10. Rejestracja zapłat za dokumenty sprzedaży/zakupu - przy wpisywaniu zapłat za kilka dokumentów dodano pole: kwota wpłaty, które jest domyślnie równe sumie zaznaczonych kwot do zapłaty. W polu tym można podać inną kwotę, następnie system automatycznie zdejmie  nierozliczone kwoty z wybranych dokumentów, zaś dla ostatniego dokumentu zrobi zapłatę częściową lub nadpłatę.
 11. Rejestr sprzedaży oraz Rejestr dokumentów kosztowych - dla opcji współpracy z zewnętrznym systemem FK dodano możliwość filtracji: bez FK, czyli wyfiltrowanie dokumentów nie wyeksportowanych do FK.

poprawki:

 1. Poprawka zbiorcza do modułu śledzenia i raportowania błędów.