SPEDTRANS-zmiany

 Nowości i aktualizacje w programie SPEDTRANS:

1. Moduł reklamacji:
- dodano obieg dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w module korespondencji. Uwaga! Funkcjonalność domyślnie ukryta, włączenie - w głównej konfiguracji programu, zakładka Reklamacje.
- w Rejestrze reklamacji w szczegółach dokumentu dodano zakładki:
  - Notatki
  - Zadania i ważne terminy
  - Pliki powiązane.
2. Pozycja dokumentu sprzedaży - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
3. Pozycja dokumentu faktury pro forma - dodano pole Opis dodatkowy - pole tekstowe o dowolnej długości. Uwaga! Aby dane były widoczne, jest wymagana indywidualna modyfikacja wzorca wydruku faktury pro formy.
4. Rejestr dokumentów sprzedaży - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
5. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach dokumentu dodano kolumnę Opis dodatkowy.
6. Dokument sprzedaży - zdjęto blokadę uniemożliwiającą wystawienie faktury krajowej dla kontrahenta zagranicznego. Dodano komunikat z ostrzeżeniem.
7. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - dodano możliwość dodania dowolnej kolumny danych w tabelach.
8. Słownik lokalizacji magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
9. Wysyłanie wiadomości STM (do aplikacji SPEDTRANS mobile) - podzielono typowe wiadomości STM na wiadomości wychodzące i przychodzące.
Uwaga! Wiadomości przychodzące, to wzorce/szablony wiadomości w aplikacji mobilnej SPEDTRANS.
10. Moduł Call2CRM - Rejestr historii rozmów telefonicznych - dodano uprawnienia - analogiczne jak dla innych rejestrów. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień. Należy nadać uprawnienia wybranym użytkownikom programu.
Dodatkowo dodano uprawnienia - Ogranicz podgląd rejestru Call2CRM - Historii połączeń telefonicznych:
- Tylko własne rozmowy użytkownika (Domyślnie włączone)
- Ukryj zakładkę statusy telefonów i ostatnie połączenia (Domyślnie włączone)
11. Aktualizacja zbiorcza do modułu WMS oraz aplikacji mobilnej SPEDTRANS WMS mobile.
12. Aktualizacja zbiorcza dla aplikacji SPEDTRANS mobile

POPRAWKI:

1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
2. Dokument sprzedaży oraz dokument pro forma - usunięto błąd w przeliczaniu daty płatności. Błąd był widoczny, gdy korzystano w funkcji Nowy dokument na podstawie bieżącego.
3. Usunięto błąd typu AccessViolation w analizach danych BI. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku przy otwieraniu analizy.
4. Rejestr dokumentów magazynowych - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.

     

 

 

Polski