Nowości i aktualizacje w programie SPEDTRANS:

 1. Dodano rejestr analiz BI.
 2. Moduł wynagrodzeń - dodano możliwość definiowania dowolnej liczby składników dodatkowych wynagrodzenia.
 3. Dokument wyposażenia - w szczegółach dokumentu dodano: Notatki, Zadania i ważne terminy oraz Pliki powiązane.
 4. Integracja z InPost - dodano możliwość dodawania do załącznika za jednym razem wielu dokumentów korespondencji wychodzącej.
 5. Integracja z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej - dodano obsługę wielu buforów / załączników.
 6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.
 7. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie (analogicznie jak dla innych dokumentów).
 8. Dokument zlecenia wyjazdu - w zakładce Zlecenia transportu i spedycji dodano kolumny: Waluta, Wartość netto (w walucie dokumentu), Wartość netto w PLN.
 9. Dokument faktury pro forma, Rejestr faktur pro forma - dodano pole STATUS. Funkcjonalność analogiczna jak dla innych dokumentów programu.
 10. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru dokumentów kosztowych oraz Rejestru zapłat za dokumenty kosztowe [funkcjonalność dodatkowa].

Poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.
 3. Import wyciągu bankowego PKO SA - usunięto błąd blokujący poprawny import danych.
 4. Przelewy zagraniczne - XML ISO20022 - BRE - usunięto błąd blokujący import paczki przelewów w banku.
 5. Dokument zamówienia od kontrahenta - usunięto błąd blokujący wystawienie faktury pro forma powiązanej z danym zamówieniem.
 6. Eksport dokumentów sprzedaży do JPK_FA - usunięto błąd w dokumencie korekty.
 7. Eksport dokumentów kosztowych do Insert NEXO - usunięto błąd, któy blokował wydanie danych. Probme pojawiał się, gdy po eksporcie do FK dokument był automatycznie zatwierdzany.
 8. Dokument listu przewozowego HBL - usunięto błąd przy zapisywaniu dokumentu. Komunikat błędu "The statement has been terminated. String or binary data would be truncated."
 9. Dodawanie pliku - usunięto błąd podczas dodawania pliku do dokumentu kasowego. W szczególnym przypadku pojawiał się komunikat błędu: The statement has been terminated. The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_rejestr_pliki_klt". The conflict occurred in database "SpedTrans", table "dbo.klt", column 'ID'.

     

 

 

Polski