image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.006

Nowości:

 1. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów:
  - dodano możliwość pokazania na osi czasu zadań i ważnych terminów powiązanych z danym pojazdem oraz pojazdem powiązanym np. ciągnik + naczepa. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu.
  - dodano podpowidzi / szczegóły awizacji - po najechaniu myszką na daną awizację.
  - dodano dodatkową oś czasu ze zleceniami bez awizacji. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu. 
 2. Rozbudowa modułu kredytów kupieckich:
  - dodano możliwość przeliczania kredytów do jednej waluty.
  - dodano możliwość tworzenia nadawania kredytów dla grup kontrahentów.
 3. Dokument kosztowy:
  - dla dokumentu tworzonego na podstawie dokumentu korespondencji przychodzącej dodano regułę, że data wpływu = data przyjęcia dokumentu korespondencji. 
  - dodano zakładkę - Plan amortyzacji - umożliwia podział wartości netto dokumentu na wybraną ilość miesiący. Dzięki temu w raportach i analizach do wybranego miesiąca będą brane wartości cząstkowe. Uwaga! Wymagane modyfikacje wybranych raportów oraz analiz BI. Funkcjonalność domyślnie ukryta. Włączenie w głównej konfiguracji programu, zakładka Koszty.
 4. Pole Email wydłużono do 200 znaków.
 5. W szczegółach dokumentów i słownikach, w zakładce Pliki powiązane dodano pole: Wystawił
 6. Rozbuddowa możliwości wdrożeniowych programu.

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Moduł mapy - usunięto problem przy obliczaniu ilości kilometrów dla tras zawierających odcinek "przez wodę".