image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.006 (w przygotowaniu)

Nowości:

 1. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów:
  - dodano możliwość pokazania na osi czasu zadań i ważnych terminów powiązanych z danym pojazdem oraz pojazdem powiązanym np. ciągnik + naczepa. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu.
  - dodano podpowidzi / szczegóły awizacji - po najechaniu myszką na daną awizację.
  - dodano dodatkową oś czasu ze zleceniami bez awizacji. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu. 
 2. Rozbudowa modułu kredytów kupieckich:
  - dodano możliwość przeliczania kredytów do jednej waluty.
  - dodano możliwość tworzenia nadawania kredytów dla grup kontrahentów.
 3. Dla dokumentu kosztowego tworzonego na podstawie dokumentu korespondencji przsychodzącej dodano regułę, że data wpłtywu = data przyjęcia dokumentu korespondencji. 

Poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.