image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.002

nowości:

 1. Nowa funkcjonalność - Integracja z Systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (UE) - IMI. Więcej informacji o systemie IMI na stronie 
  IMI - Komisja Europejska (europa.eu)
  Funkcjonalność pozwala wyeksportować dane pracowników do pliku w formacie zgodnym z system IMI.
 2. W związku z integracją z systemem IMI rozbudowano kartotekę pracownika.
  W zakładce Dane kadrowe dodano pola:
    - Data ważności dowodu osobistego,
    - Kraj wydania dowodu osobistego,
    - Data ważności paszportu,
    - Kraj wydania paszportu,
    - Data ważności prawa jazdy
  Uwaga! Pole Dowód tożsamości został zamieniony na Dowód osobisty. W związku z tym pole Rodzaj dowodu tożsamości nie jest już używane i zostało ukryte.
 3. W słowniku pracowników dodano kolumnę o nazwie IMI. Jest to status, który informuje czy dany pracownik został zgłoszony do systemu IMI.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.