image description

SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.002

  nowości:

  1. Nowa funkcjonalność - Integracja z Systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (UE) - IMI. Więcej informacji o systemie IMI na stronie 
   IMI - Komisja Europejska (europa.eu)
   Funkcjonalność pozwala wyeksportować dane pracowników do pliku w formacie zgodnym z system IMI.
  2. W związku z integracją z systemem IMI rozbudowano kartotekę pracownika.
   W zakładce Dane kadrowe dodano pola:
     - Data ważności dowodu osobistego,
     - Kraj wydania dowodu osobistego,
     - Data ważności paszportu,
     - Kraj wydania paszportu,
     - Data ważności prawa jazdy
   Uwaga! Pole Dowód tożsamości został zamieniony na Dowód osobisty. W związku z tym pole Rodzaj dowodu tożsamości nie jest już używane i zostało ukryte.
  3. W słowniku pracowników dodano kolumnę o nazwie IMI. Jest to status, który informuje czy dany pracownik został zgłoszony do systemu IMI.

  poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.