image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.069 (w przygotowaniu)

nowości:

  1. Dodano rejestr analiz BI.

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. słownik pracowników - usunięto błąd przy filtracji danych po adresie email.