image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.063

  nowości:

  1. Dokument kosztowy - dodano pole typu logicznego MK - Metoda kasowa.
  2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MK - Metoda kasowa.
  3. Dodano dni świąteczne na rok 2021.
  4. Moduł CRM:
   - w słowniku kontrahentów dodano filtry dodatkowe:
       - Brak notatek dodanych w okresie ostatnich ... dni
       - Brak plików dodanych w okresie ostatnich ... dni
       - Brak zadań lub ważnych terminów w okresie najbliższych ... dni

  poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Weryfinacja NIPu niemieckiego - poprawiono lokalny algorytm SPEDTRANS dla ników o różnej długości znaków.