image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.063

nowości:

 1. Dokument kosztowy - dodano pole typu logicznego MK - Metoda kasowa.
 2. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumnę MK - Metoda kasowa.
 3. Dodano dni świąteczne na rok 2021.
 4. Moduł CRM:
  - w słowniku kontrahentów dodano filtry dodatkowe:
      - Brak notatek dodanych w okresie ostatnich ... dni
      - Brak plików dodanych w okresie ostatnich ... dni
      - Brak zadań lub ważnych terminów w okresie najbliższych ... dni

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Weryfinacja NIPu niemieckiego - poprawiono lokalny algorytm SPEDTRANS dla ników o różnej długości znaków.