image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.023

nowości:

 1. Dodano możliwość stworzenia i wydrukowania duplikatu noty odsetkowej.
 2. Rejestr awizacji pojazdów:
   - ułatwiono wyszukiwanie wolnych pojazdów. Dodano filt zawężający widok pojazdów tylko do tych, które są wolne w wybranym oknie czasowym oraz ostania awizacja kończyła się na wybranym kraju lub krajach.
   - dodano filt umożliwiający zawężenie widoku pojazdów do wybranej listy.
 3. Uprawnienia dla użytkownika - dodano opcję: Ignorowanie blokady wystawienia dokumentu sprzedaży bez NIPu
 4. Dodano funckję: Wyślij SMS do pojazdu.
  Funkcja dostępna jest:
    - dokument zlecenia transportu lub spedycji
    - rejestr zleceń transportu lub spedycji
    - kartoteka pojazdów
    - dokument zlecenia wyjazdu
    - rejestr zleceń wyjazdów/załadunków
    - Mapa Google
  Przypominamy, że w kartotece pojazdu w zakładce: Dodatkowe informacje jest możliwość wpisania numeru telefonu przypisanego do pojazdu.
 5. Przelewy elektroniczne - SPLIT PAYMENT - dodano format: Przelewy krajowe - split payment - Elixir 0 - PKO BP
 6. Przelewy elektroniczne - SPLIT PAYMENT - dodano format: Przelewy krajowe - split payment - Elixir 0 - ING Bank Śląski
 7. Przelewy elektroniczne - SPLIT PAYMENT - dodano format: Przelewy krajowe - split payment - Citi Bank
 8. Rejestr zleceń transportu lub spedycji - w widoku dyspozytora dodano kolumnę: Nr zam. tj. numer zamówienia zleceniodawcy

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Dokument faktury sprzedaży, faktura pro forma - usunięto błąd polegający na nie numerowaniu liczby porządowej pozycji dokumentu. Błąd występował, gdy z pozycji dokumentu dodawano zlecenia.
 3. Rejestry - Status: Plik, Notatka, Termin - usunięto błąd polegający na nieodświeżaniu statusu, gdy dodano lub usunięto dane z poziomu Szczegóły dokumentu > zakłądka: Pliki powiązane,  Notatki, Ważne terminy.
 4. Moduł replikacji danych pomiędzy firmami - usunięto błąd w fukncji testowania połączenia SQL w głównej konfiguracji programu.
 5. Eksport danych do JPK_FA - poprawiono przenoszenie do pliku prawidłowego Kodu urzędu skarbowego.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - Szczegóły dokumentu>Dokumenty sprzedaży - poprawiono wyświetlanie dokumentów - w widoku w szczególnym przypadku nie były pokazywane dokumenty sprzedaży powiązane z załącznikiem dla zleceniodawcy.
 7. Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS - usunięto błąd uniemożliwiający import dokumentów kosztowych.
 8. Dokument oferty dla kontrahenta - usunięto błąd uniemożliwiający wczytanie wielu usług do dokumentu.
 9. Dokument umowy z kontrahentem - usunięto błąd uniemożliwiający wczytanie wielu usług do dokumentu.
Warto przeczytać: