image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.016

nowości:

 1. Rozbudowa modułu CRM.
 2. Notatka:
  - dodano możliwość wydruku dokumentu - wymagany dodatkowy wzorzec wydruku.
  - dodano możliwość wysłania notatki mailem
 3. Zadanie lub ważny termin:
  - dodano możliwość wydruku dokumentu - wymagany dodatkowy wzorzec wydruku. 
  - dodano możliwość wysłania dokumentu mailem
 4. Słownik kontrahentów - dodano możliwość filtracji po polu: Utworzył
 5. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano dodatkowe zakładki: Tylko moje zadania i ważne terminy oraz Tylko zlecone przeze mnie
 6. Rozbudowano możliwości wdrożeniowe programu - dostosowanie programu dla indywidualnych wymagań Klientów.
 7. Rozbudowa Elektronicznego obiegu dokumentów w module Książki korespondencyjnej.
 8. Dokument magazynowy PZ - import danych z zewnętrznych programów:
  - zamówienie SUDER - format CSV [funkcjonalność dodatkowa]
  - zamówienie INTERCARS - format CSV [funkcjonalność dodatkowa]
 9. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, zakładka Koszty - dodano opcję: Blokuj zapis, gdy data księgowania mniejsza od daty wpłynięcia dokumentu. Uwaga! Funkcja domyślnie włączona.
 10. Rejestr dokumentów kosztowych - zamieniono nazwę zakładki Przelewy na Przelewy do realizacji oraz dodano zakładkę: Przelewy w banku.
  Uwaga! Po wyeksportowaniu przelewów do banku, dokumenty mają automatycznie zdjęty status Przelew oraz automatycznie mają nadany status Przelewy w banku. Aby zdjąć status Przelewy w banku, trzeba mieć dodatkowe uprawnienie (należy je nadać w Konfiguracji użytkownika, zakładka Inne uprawnenia).
  Dzięki takiej funkcjonalności, po stworzeniu paczki przelewów, łatwo cofnąć realizację przelewów oraz zweryfikować czy wszystkie przelewy został zrealizowane. Funkcjonalność szczególnie przydatna, gdy jedna osoba przygotowuje przelewy, kolejna osoba wysyła paczki przelewów, a na końcu inna osoba sprawdza wyciąg bankowy i sprawdza czy transakcje zeszły z konta.
 11. Przelewy elektroniczne - w głównej konfiguracji programu, zakładka Przelewy, dodano opcje: 
  - Utwórz dokumenty zapłaty po stworzeniu paczki przelewów. Funkcja domyślnie włączona, tak jak do tej pory.
  Odznacz znacznik Przelew po stworzeniu paczki przelewów. Funkcja domyślnie włączona, tak jak do tej pory.
 12. W dokumentach sprzedaży dodano pole: Status windykacji.
  W uprawnieniach użytkownika, zakładka Inne uprawnienia dodano uprawnienie do zmiany statusu windykacji. Domyślnie: Brak uprawnień do zmiany tego statusu.
 13. Rejestr sprzedaży - dodano pole: Status windykacji oraz możliwość filtracji po tym polu.
 14. Statusy windykacji - dodano możliwość tworzenia własnych statusów windykacji. Dostępne w słownikach > Statusy dokumentów.
  Standardowe statusy windykacji: 
  - E- Wysłany mail
  - T - Telefon
  - P - Przypomnienie
  - W - Wezwanie
  - WO - Wezwanie ostateczne
  - EPU - Zgłoszone do EPU
  - KRD - Zgłoszone do KRD
  Uwaga! Status windykacji ma wyższy priorytet niż kolorowanie "w zależności od ilości dni po terminie". 
  Po rozliczeniu dokumentu kolorowanie związane ze statusem windykacji nie jest aktywne.
  Informacja. Statusy windykacji są dostępne od wersji OPTIMUM.
 15. Dokument wezwania do zapłaty - po wystawieniu wezwania, dokument sprzedaży powiązany z danym wezwaniem ma automatyczenie zmieniany status windykacji.

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Aktualizacja modułu TeamViewer do najnowszej wersji producenta.
 3. Usunięto błąd w maskach numeracji faktur sprzedaży - błąd pojawił się w ostaniej wersji, problem pojawiał się tylko, gdy były ustawione osobne maski numeracji dla faktur krajowych i zakranicznych.
Warto przeczytać: