image description

SPEDTRANS 8 wer. wew. 8.001

nowości:

 1. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - W sekcji szczegółów dokumentu rozbudowano zakładkę Ładunek. Dodano: Opakowania oraz dodatkowe informacje o ładunku: uwagi, waga, objętość, ilość miejsc paletowych
  - Dodano zakładki szybkiej filtracji - Zlecenia w realizacji, Zlecenia zrealizowane, Wszystkie zlecenia. Uwaga. Funkcjonalnośc domyślnie ukryta, należy włączyć w głownej konfiguracji programu, zakladka: Zlecenia transportu i spedycji
 2. Rejestr tankowań i kart flotowych - dodano możliwość powiązania wybranych rekordów z dokumentem kosztowym.
 3. Nowy dokument kosztowy:
  - dodano możliwość importu danych z kart flotowych z poziomu wystawiania dokumentu kosztowego.
  - w zakładce danych - Dokumenty powiązane - dodano pole Dodatkowy rodzaj kosztów. W zakładce Razem dodano grupowanie kosztów po dodatkowym rodzaju kosztów.
 4. Nowy dokument zlecenia wyjazdu/załadunku, zakładka Tankowania - dodano możliwość powiązania danych z rejestru tankowan i kart flotowych.
 5. Dodano dodatkowy systemowy typ odcinka trasy - Dojazd.
 6. Integracja z mapą Google - dodano funkcje: 
  - Oblicz bieżący czas dojazdu do punktu trasy
  - Wyznacz trasę z bieżącego położenia pojazdu do punktu trasy
  - w głównej konfiguracji programu, zakładka Mapy - dla zleceń tworzonych na podstawie kalkulatora dodano domyślną usługę
  - dla zleceń tworzonych na podstawie kalkulatora dodano przenoszenie na zlecenie danych: 
    - domyślna usługa (z konfiguracji)
    - przenoszenie odcinka Dojazd (jako kilometry puste)
    - wartości zakupu netto
    - wartość sprzsedaży netto
    - narzut, marża
    - kurs waluty obcej
    - ilość kilometrów "pełnych" i "pustych" dla każdego odcinka trasy
  - W zakładce podglądu zleceń w realizacji dodano klawisz ZR - funckja umożliwia zmianę statusu odcinka zlecenia na zrealizowany
  - W głównej konfiguracji dodano możliwość podania statusu , na który ma sie zmienić status zlecenia, gdy jeden z odcinków trasy jest zrealizowany oraz gdy wszystkie odcinki trasy są zrealizowane
  - Dodano dodatkowe menu z kalwiszami szybkiego dostępu, szczególnie przydatne przy wyznaczaniu i kalkulacji kosztóę trasy.
 7. Tankowania i karty flotowe - dodano import danych z kart flotowych LOTOS
 8. Dodano dodatkowy moduł, dostępny od wersji podstawowej - Podgląd plików.
  Moduł umożlliwia:
  -podgląd dowolnych plików graficznych, PDF, RTF oraz XLS
  - w prosty sposób wysłać maila z załączonym plikiem
  - drukowanie
  - otwarcie plik w domyślnej systemowej aplikacji Windows.
  Uwaga. Funkcja domyślnie włączona w głównej konfiguracji programu, zakładka Pliki
 9. W głównej konfiguracji programu, zakładka Pliki dodano opcję , która umożliwia wyłączenie przeglądarki plików SPEDTRANS tj.: Zawsze używaj domyślnej aplikacji systemowej do podglądu plików
 10. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano funkcję Auto podgląd. Funckja jest dostępna wraz z włączonym modułem Podglądu plików. Funkcja ułatwia podgląd zeskanowanych dokumentów oraz ich weryfikację. Funkcja szczególnie przydatna dla działu księgowości, przed eksportem danych do programu księgowego.
 11. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - w zakładce szczegółów dokumentu dodano dodatkowe zakładki: Dokumenty sprzedaży oraz Dokumenty kosztowe
  -
  dodano kolumnę danych Status - Reklamacja
 12. Rejestr reklamacji - dodano numer dokumentu powiązanego z reklamacją, rozbudowano widok tabeli - dodano grupy kolumn: Dane podstawowe, Dokumenty powiązane oraz Dodatkowe informacje
 13. W głównym menu, zakładka Pomoc dodano:
  Wyślij zgłoszenie do Maciosoft - możliwość wysłania zgłoszenia serwisowego, zamówienia bądź zapytania ogólnego do Maciosoft
  - System obsługi zgłoszeń Maciosoft - historia zgłoszeń własnych, baza wiedzy, materiały szkoleniowe.
  Funckcje dla Klientów z aktywną usługą wsparcia technicznego i aktualizacji, Baza Wiedzy w przygotowaniu...

poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Kompensata wzajemna - usunięto błąd uniemożliwiający poprawne rozliczenie zatwierdzonej kompensaty.
 3. Delegacja - usunięto błędne zliczanie czasu w rozliczeniu delegascji - błąd nie wpływał na prawidłowe naliczanie ilości dni i noclegów.
 4. Generator faktur sprzedaży - dla zamówień od kontrahentów - dodano obsługę VAT w PLN oraz faktur zagranicznych
 5. Generator faktur sprzedaży - dla umów - dodano obsługę VAT w PLN oraz faktur zagranicznych
 6. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - dodano obsługę VAT w PLN oraz faktur zagranicznych
Warto przeczytać: