image description

programy spedycyjne

Moduły i funkcjonalności podstawowe - SPEDTRANS 8

data publikacji: 12-2-2018 14:54:04

Moduły podstawowe - SPEDTRANS wersja OPTIMUM

Skrócony spis modułów i funkcjonalności podstawowych

 • Zlecenia:
  • transportu
  • spedycji
  • multimodalne
  • podrzędne
  • kontenerowe
  • dowolne inne zdefiniowane przez użytkownika
 • Listy przewozowe:
  • CMR
  • krajowe
 • Załączniki zbiorcze:
  • dla zleceniodawców
  • dla przewoźników
 • Zlecenia wyjazdu (karta drogowa)
 • Rejestr dokumentów AETR
 • Wyposażenie pracowników (kierowców, samochodów)
 • Historia zdarzeń samochodów (historia napraw oraz przeglądów samochodów)
 • Upoważnienia (np. dla kierowców lub prosta awizacja dostawy)
 • Sprzedaż:
  • faktury krajowe
  • faktury walutowe
  • faktury zaliczkowe i rozliczenie zaliczek
  • faktury VAT w PLN
  • faktura dwuwalutowa
  • nota kredytowa
  • noty obciążeniowe
  • noty odsetkowe
  • korekty
  • duplikaty dokumentów sprzedaży
  • noty korygujące
  • wezwania do zapłaty (przypomninie, wezwanie, wezwanie ostateczne)
  • kompensaty
 • Windykacja
 • Dokumenty kosztowe
 • Zapłaty za dokumenty kosztowe
 • Zapłaty za dokumenty sprzedaży
 • Terminarz - ważne temriny np. OC, AC, przeglądy, badania
 • Notatki
 • Baza plików
 • Tabele kursów walut obcych wg NBP
 • Przelewy elektroniczne
 • 30 raportów dodatkowych

Funkcje podstawowe - SPEDTRANS SQL wersja OPTIMUM

 • Import danych kontrahentów z Trans, TIMOCOM, VAT UE, GUS
 • Możliwość wysyłania emailem każdego dokumenty bezpośrednio z programu w dowolnym formacie pliku
 • Eksport danych do XLS
 • Definiowanie dowolnych statusów dokumentów oraz kolorowanie wierszy w zależności od statusu dokumentu
 • Generator raportów - dowolna modyfikacja oraz tworzenie nowych raportów, wzorców wydruków
 • Profile użytkowników - rozbudowany system uprawnień
 • Wielooddziałowość
 • Praca zdalna/terminalowa
 • Automatyczny import tabel NBP
 • Automatyczne mailing zaległych płatności
 • Wysyłanie sms'ów przez ERA OMNIX
 • Eksport dokumentów sprzedaży do systemu finansowo-księgowego
 • Rejestr zdarzeń - szczegółowy spis wszystkich czynności użytkowników programu
 • Dostosowanie widoku tabel z danymi do własnych potrzeb - ukrywanie/dodawanie kolumn, sortwanie, grupowanie danych, filtracje zaawansowane, sumy, podsumy

Zobacz również jakie oferujemy dodatkowe moduły i funkcjonalności [>>>]

program SPEDTRANS + zlecenia transportu ON-LINE

data publikacji: 21-3-2016 12:00:00

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami modułu zleceń internetowych. Umów się na prezenację.
Zobacz DEMO.

Podstawowe funkcjonalności modułu :

 • wprowadzanie zleceń transportowych/zamówień na transport
 • wydruk dokumentu zlecenia transportu
 • wydruk listu przewozowego
 • dołączanie do zlecenia dowolnego pliku (np. skany dokumentów magazynowych, CMR w dowolnym formacie pliku)
 • przesyłanie zapytań/wiadomości w sprawie danego zlecenia np. dodatkowe ustalenia lub zapytanie o status realizacji zlecenia
 • śledzenie na bieżąco statusu zlecenia
 • śledzenie na mapie aktualnego położenia samochodu
 • rejestr wszystkich zleceń
 • wyszukiwanie i filtracja zleceń
 • eksport zleceń do pliki PDF
 • eksport listów przewozowych do PDF
 • słownik kontrahentów
 • indywidualna konfiguracja użytkownika
 • import kartotek kontrahentów z pliku CSV
 • import zleceń transportu z pliku CSV

Dodatkowe możliwości dla użyktowników naszego systemu SPEDTRANS SQL 6.000:

 • automatyczny import zleceń internetowych do rejestru zleceń transportu/spedycij
 • eksport zleceń do modułu zleceń on-line
 • import/eksport wiadomości powiązanych z danym zleceniem
 • import/eksport plików powiązanych z danym zleceniem, np. skany dokumentów, inne dowolne pliki
 • aktualizacja statusu zlecenia
 • eksport do modułu zleceń informacji o bieżącym stanie rozliczeń, podgląd faktur sprzedaży PDF

Dla firm spedycyjnych oferujemy dodatkowo możliwość konfiguracji modułu zleceń on-line dla przewoźnika:

 • analogiczna funkcjonalnośc jak powyżej ale dane ograniczone do zleceń dla przewoźnika
 • bieżące informacje o stanie rozliczenia zlecenia, przewidywany termin płatności

Wdrożenie modułu zleceń on-line wykonujemy w oparciu o analizę przedwdrożeniową. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji i rozbudowy.

Przykładowe zrzuty ekranów poniżej.

Okno logowania do systemu zleceń on-line.

Rejestr zleceń, podgląd statusu zlecenia.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - trasa.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dane podstawowe.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dodatkowe informacje.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - ładunek.

Widok tworzenia/dodawania nowego zlecenia - dodawanie załączników/plików.

Rejestr kontrahentów.

Podgląd wydruku zlecenia.

Podgląd wydruku listu przewozowego.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.

Podgląd graficzny położenia samochodu na mapie.