image description

Historia zmian - Wywóz nieczystości SQL 4.000

rss RSS

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.127

data publikacji: 23-3-2010 10:33:00

nowe funkcjonalności:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtrowania po typie kontrahenta : Firma, Osoba prywatna
 2. Generator wezwań do zapłaty - dodano możliwość filtrowania po typie kontrahenta : Firma, Osoba prywatna
 3. Rejestr wezwań do zapłaty - dodano możliwość filtrowania po typie kontrahenta : Firma, Osoba prywatna

poprawka:

 1. Obliczanie ilości dni po terminie na dokumencie wezwania do zapłaty.

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.126

data publikacji: 16-3-2010 10:32:00

nowe funkcjonalności:

 1. Okna dialogowe wyboru kontrahenta, usługi/towaru, słowniki kontrahentów oraz usług/towarów - dodano funkcję wyszukiwania ciągu znaków, ale dopiero po wciśnięciu klawisza ENTER (przydatne dla dużych baz danych). Funkcjonalność dostępna po kliknięciu prawym klawiszem na pole edycji wyszukiwania.

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.125

data publikacji: 11-3-2010 10:41:00

nowe funkcjonalności:

 1. Eksport danych sprzedaży do systemu FK SAGE Symfonia
 2. Rejestr zapłat za sprzedaż - dodano możliwość filtracji : Firmy/Osoby prywatne

poprawka:

 1. Przeliczanie sald kontrahentów.

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.124

data publikacji: 11-2-2010 10:51:09

nowe funkcjonalności:

 1. Dokument trasówki - zdjęto blokadę wymogu uzupełnienia rodzaju umów/zleceń.

poprawka:

 1. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - poprawiono wydruk/raport rejestru zapłat.

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.123

data publikacji: 28-1-2010 10:53:32

nowe funkcjonalności:

 1. Nowa funkcjonalność - Pomoc zdalna - moduł umożliwia nam zalogowanie się w celach serwisowych/wsparcia technicznego lub szkolenia do komputera, na którym jest uruchomiony nasze oprogramowanie. Dzięki tej nowej możliwości w prosty i szybki sposób będziemy mogli pomóc naszym Klientom. Nie ma już potrzeby wychodzenia z biura, zamawiania serwisu i dojazdu.
 2. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności pomocy zdalnej - opcja dostępna w konfiguracji użytkownika>sekcja narzędzia. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność pomocy zdalnej jest wyłączona.

Strony