image description

Historia zmian - Wywóz nieczystości SQL 4.000

rss RSS

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.001

data publikacji: 17-1-2011 10:44:00

nowe funkcjonalności:

  1. Wystawianie faktur sprzedaży powiązanych do umów (bez trasówki).
  2. Wystawianie faktur pro forma powiązanych do umów (bez trasówki).

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.000

data publikacji: 03-1-2011 15:45:00

nowe funkcjonalności:

  1. Dostosowanie programu do nowych stawek VAT : 5%, 8%, 23%

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.131

data publikacji: 29-11-2010 10:45:00

nowe funkcjonalności:

  1. Wprowadzono funkcję - bezpieczne hasło - tj. duże/małe litery, cyfry i znaki specjalne, restrykcja zmiany hasła co X dni oraz restrykcja nie potarzania się hasła X razy. Funkcja dostępna dla administratora ... Narzędzia>Konfiguracja i zakładka : Bezpieczne hasło
  2. Rejestr sprzedaży - wprowadzono dodatkową opcję umożliwiającą filtrację więcej niż jednego rodzaju dokumentu sprzedaży.

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.130

data publikacji: 30-10-2010 15:05:00

nowe funkcjonalności:

  1. Kartoteka kontrahenta - dodano weryfikację numeru NIP
  2. Dodano nową częstotliwość - Ostatni [nazwa dnia] miesiąca
  3. Dodano funkcję: Ceny usług i towarów w podziale na gminy - do tej pory zawsze przy tworzeniu umowy przy wyborze usługi/towaru program filtrował usługi dla danej gminy, teraz w konfiguracji programu możemy wyłączyć tę funkcję.
  4. Rozbudowa weryfikacji numerów NIP o kraje Unii Europejskiej

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.128

data publikacji: 23-3-2010 10:50:00

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano kolumnę data rozliczenia : Data rozl. tj. data ostatniej wpłaty do danego dokumentu sprzedaży.

Strony