Nowa wersja SPEDTRANS - AKTUALIZACJA_marzec_2021 | Programy dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych - SPEDTRANS

 Mając na uwadze chęć rozwoju programu SPEDTRANS oraz analizując opinie i sugestie naszych Klientów przedstawiamy pełen zakres zmian i dodatkowych funkcjonalności w programie dostępnych w ostatniej aktualizacji.
1. Rozbudowany został moduł CRM:
- w panelu bocznym Moje notatki dodano filtracje:
   - Dzisiejsze
   - Dzisiejsze i wczorajsze
   - Ostatnie 7 dni
   - Ostatnie 14 dni
   - Ostatnie 30 dni
   - Ostatnio 5 dodanych
   - Ostatnio 10 dodanych
   - Ostatnio 20 dodanych
   - Tylko przypięte

- w dokumencie Zadania - dodano pole: Data zakończenia - jest to data faktycznego zakończenia realizacji danego zadania. Pole to jest automatycznie uzupełniane przy zmianie statusu dokumentu na „zrealizowane”


- Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po dacie zakończenia zadania.

2. Aplikacja mobilna SPEDTRANS Call2CRM – nowa funkcjonalność,  dzięki, której istnieje możliwość szybkiego wywołania połączenia telefonicznego klikając w numer telefonu lub klawisz z symbolem telefonu w programie SPEDTRANS. Funkcjonalność dostępna jest w module CRM, z poziomu zlecenia transportu/spedycji, w słowniku kierowców oraz pracowników. Umożliwia nadzór i rozliczenie pracowników z wykonywanych zadań i czasu pracy, co jest niezwykle ważne w czasach pracy zdalnej. Jednym kliknięciem można połączyć się z wybranym numerem telefonu lub też poprzez wpisanie konkretnego numeru telefonu w systemie SPEDTRANS wejść do kartoteki kontrahenta i wykonać dowolne czynności w zakresie CRM. Dodatkowo aplikacja na bieżąco rejestruje historię rozmów wychodzących, przychodzących i nieodebranych wraz z numerem telefonu i czasem rozmowy. Moduł zawiera też raporty rozliczające czas pracy oraz ilość rozmów. Aplikacja dostępna jest na telefonach z systemem Android.
3. SPEDTRANS WMS - dodano nową operację magazynową - Polecenie przesunięcia PP. Jest to dokument przesunięcia na lokalizacjach w danym magazynie, operacja nie zmienia stanu magazynowego danego towaru.
4. Aktualizacja zbiorcza - rozbudowa możliwości wdrożeniowych.
5. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano funkcjonalność, która umożliwia eksport dokumentów w podziale na pojazdy.
  W kartotece pojazdu, w „Dodatkowych informacjach”, w pozycji Nr konta w systemie FK wpisujemy konkretną nazwę pojazdu stanowiącą odzwierciedlenie nazewnictwa widniejącego w programie SAGE SYMFONIA. Daje to w trakcie późniejszego eksportu dokumentów do programu księgowego możliwość      podpięcia ich pod konkretny pojazd.


6.  Eksport dokumentów do programu księgowego INSERT Rewizor GT oraz INSERT NEXO - dodano funkcje wdrożeniowe umożliwiające wydawanie danych z programu SPEDTRANS wg szczególnych wymagań Klientów. 
7.  Obecnie wysyłając maile oraz dokumenty z poziomu SPEDTRANS do każdego wysłanego maila tworzy się potwierdzenie w formie notatki powiązanej z dokumentem oraz kontrahentem. Dzięki temu w CRM tworzy się historia współpracy, która zawiera treść, adresy email i adresatów             korespondencji email. Opcja zapisywania wysyłanych meili dotyczy kartoteki kontrahenta oraz poniższych dokumentów SPEDTRANS:
  - zlecenie transportu lub spedycji,
  - oferta dla kontrahenta,
  - zamówienie od kontrahenta,
  - zamówienie do dostawcy,
  - umowa z kontrahentem,
  - dokumenty sprzedaży,
  - faktura pro forma,
  - wezwania do zapłaty,
  - kompensaty wzajemne,
  - dokumenty magazynowe.
8. Dodano kolumnę Email w rejestrach:
  - Rejestr ofert dla kontrahentów
  - Rejestr zamówień od kontrahentów
  - Rejestr zamówień do dostawców
  - Rejestr umów z kontrahentami
  - Rejestr dokumentów sprzedaży
  - Rejestr faktur pro forma
  - Rejestr wezwań do zapłaty
  - Rejestr kompensat wzajemnych
  - Rejestr dokumentów magazynowych
Pole Email jest statusem typu polu logicznego, informującym, że mail z dokumentem został wysłany. Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z dokumentem zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.

9. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w grupie kolumn Statusy dodano kolumny E-P (Email z potwierdzeniem zlecenia do zleceniodawcy) oraz E-ZL (Email ze zleceniem do przewoźnika). Pole przyjmuje wartość automatycznie, gdy mail z właściwym potwierdzeniem dla zleceniodawcy bądź przewoźnika zostanie wysłany z programu SPEDTRANS.
10. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano zakładkę Zaliczki w realizacji. Zawiera ona wszystkie faktury zaliczkowe, do których nie wystawiono jeszcze faktury rozliczającej.
11. Rejestr faktur pro forma - w szczegółach w miejscu „ Pozycje dokumentu” dodane zostały zakładki CRM takie jak: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki powiązane. W Notatkach będzie widoczna całą historia korespondencji z Kontrahentem.
12. Dokument Faktura pro forma - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
13. Kartoteka pracownika - dodano pole Forma zatrudnienia, które może przybierać wartości: Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Umowa o dzieło, B2B, Agencja pracy, Firma zewnętrzna, Inna.
14. Słownik pracowników - dodano kolumnę Forma zatrudnienia.

15. Harmonogram pracy pracowników:
- w kartotece pracownika dodano limity nieobecności na dany rok. Uwaga! wymagane jest uzupełninie bieżących limitów nieobecności.
- dokument Wniosku urlopowego -  zmodyfikowano funkcję kontroli limitu nieobecności.
16. Dokument Wezwanie do zapłaty - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
17. Rejestr wezwań do zapłaty - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
18. Dokument kasowy - dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
19. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentu dodano zakładki CRM: Notatki, Zadania i ważne terminy, Powiązane pliki.
20. Słowniki wdrożeniowe - dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników. Uwaga! Wymagane uzupełnienie uprawnień startowych.
21. Dodano nową funkcjonalność - "Rejestry wdrożeniowe" - są to dodatkowe rejestry danych tworzone indywidualnie wg zamówienia Klienta. 
22. Dodano nową funkcjonalność - Dashboard wdrożeniowy - dodatkowy rejestr/widok analiz CRM tworzony indywidualnie wg zamówienia Klienta.

23. Zlecenie transportu lub spedycji - dodano możliwość wysłania SMSa na numer telefonu osoby kontaktowej z odcinka trasy. Funkcja również dostępna z Rejestru zleceń transportu i spedycji. Uwaga! Wymaganany dodatkowy moduł - Bramka SMS SPEDTRANS.

Poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Usunięto błąd uniemożliwiający przelogowanie się użytkownika.
Polski