Nowości i aktualizacje w programie SPEDTRANS:

 1. Wyciągi bankowe - dodano import wyciągów bankowych z banków Millenium, mBank, PKO BP oraz PKO SA.
 2. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Rewizor - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży.
 3. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego CDN OPTIMA - dodano możliwość eksportu rozrachunków. Funkcja dostępna z Rejestru sprzedaży oraz Rejestru zapłat za dokumenty sprzedaży.
 4. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano filtrację po formie płatności.
 5. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano filtrację po formie płatności.
 6. Kartoteka pracownika - dodano grupę kolumn: Urlop do wykorzystania a w niej kolumny: Urlop wypoczynkowy, Urlop na żądanie. Uwaga! Funkcjonalność dostępna wraz z modułem Harmonogram pracy pracowników oraz Wnioski i urlopy wypoczynkowe. Domyślnie kolumny ukryte.
 7. CRM - Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano możliwość filtracji po polach Adresat, Temat oraz Opis dodatkowy
 8. Oferty i umowy - wprowadzono regułę przy zapisywaniu nowych ofert oraz umów, że wzorzec wydruku podpięty do danego dokumentu nie może mieć statusu Archiwalny.
 9. Replikacja danych pomiędzy programami SPEDTRANS - dodano możliwość replikowania:
 • instrukcji zleceniodawcy
 • wymagań dotyczących środka transportU
 • szczegółowych danych towarów,
 • przewoźnika oraz osoby kontaktowej przewoźnika,
 • numeru dokumentu (zlecenia),
 • osoby wystawiającej oraz dyspozytora.

       10. Magazyn - dodano możliwość tworzenia PW z RW oraz RW z PW.

       11. Oferta dla kontrahenta - przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, zamówienia oraz umowy do danej oferty, dodano możliwość weryfikacji ważności oferty.
             Dodano trzy możliwości:
             - Nie sprawdzaj daty ważności oferty
             - Informuj, gdy oferta nieważna
             - Zablokuj wystawienie dokumentu, gdy oferta nieważna
Opcje dostępne w głównej konfiguracji programu, zakładka Oferty dla kontrahentów.

        12. CRM - kartoteka kontrahenta - w zakładce Notatki dodano filtrację: Powiązane z sprzedażą - czyli Pokaż również notatki powiązane z dokumentami sprzedaży oraz pro formami. Oznacza, to, że w przypadku wysłania meilem proformy czy faktury VAT doda się automatycznie notatka pod danym       Kontrahentem zawierająca treść wysłanego meila.

         Uwaga! Aby ta opcja była dostępna wymagane jest dodatkowe uprawnienie dla użytkownika tj. Podgląd wszystkich notatek do dok. sprzedaży i pro form (z poziomu kartoteki oraz słownika kontrahentów). Uprawnienie znajduje się w zakładce Inne uprawnienia.

        13. Uprawnienia kontrahenta - dodano Status Archiwum dla kartoteki kontrahenta = blokada kartoteki. Opcja dostępna w konfiguracji użytkownika, zakładka Inne uprawnienia.

        14. Słownik pracowników - dodano możliwość zbiorczego nadawania statusu Archiwum. Uwaga! Wymagane uprawnienie do edycji kartoteki pracownika.
        15. Eksport raportów do PDF - w głównej konfiguracji programu, zakładka Raporty dodano opcję: Przy zapisywaniu do PDF osadzaj czcionki. 
        16. Dokumenty sprzedaży - Data płatności - dodano możliwość zmiany daty (termin płatności jest automatycznie przeliczany), analogicznie jak dla dat sprzedaży i wystawienia dokumentu. Data płatności została również dodana do tabel rejestr_sprz i rejestr_pro. Do tej pory data płatności była           wartością wyliczeniową. Można podać albo konkretną ilość dni do płatności i kalendarz automatycznie wyliczy konkretną datę, albo odwrotnie, wybrać konkretną datę w kalendarzu a program poda ile to dni

        17. Rejestr dokumentów sprzedaży - w grupie kolumn Dokumenty powiązane dodano kolumnę Nr FV(R) - tj. Numer faktury rozliczającej zaliczkę FV(R)
        18. Kartoteka pracownika - dodano formy zatrudnienia:

 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Umowa o pracę na czas określony

Poprawki:

 1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
 2. Przelewy elektroniczne - usunięto błąd polegający na dublowaniu opisu przelewu przy tworzeniu paczki przelewów. Błąd pojawiał się w szczególnym przypadku.
 3. Usunięto błąd w funkcji administracyjnej Zaloguj się jako użytkownik.
Polski