image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.006

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów:
  - dodano możliwość dodawania doładunków
 2. Rozbudowa modułu integracji z mapą Google:
   w odcinku trasy zlecenia transportu/spedycji oraz zlecenia wyjazdu dodano możliwość szybkiego pobrania GEO bez wyświetlania mapy graficznej.
  - dodano funkcje:
      - pokaż kontrahentów w pobliżu
      - pokaż pojazdy w pobliżu
      - pokaż zlecenia w pobliżu
  - dodano możliwość przesuwania punktów trasy bezpośrednio na mapie
  - dodano możliwość automatycznego przeliczania trasy po przesunięciu punktu trasy
  - dodano możliwość edycji oraz podglądu zlecenia transportu z poziomu mapy - po wybraniu pojazdu na mapie, kliknięcie prawy klawisz myszy
  - dodano możliwość wysłania wiamomości SMS oraz GPS z poziomu mapy
   - po wybraniu pojazdu na mapie, kliknięcie prawy klawisz myszy
  - w kartotece kontrahentów oraz w oknie dialogowym wyboru kontrahenta dodano dodatkowy filtr wyszukiwania - GEO lokalizacja oraz promień odległości. Funkcja pozwala wyszukać kontrahentów w promieniu danego punktu GEO/na mapie. Punkt GEO można podać ręcznie lub wybrać z bazy kontrahentów, bądź wskazać na mapie
  - w kartotece pojazdów oraz w oknie dialogowym wyboru pojazdu dodano dodatkowy filtr wyszukiwania - GEO lokalizacja oraz promień odległości. Funkcja pozwala wyszukać pojazdy w promieniu danego punktu GEO/na mapie. Punkt GEO można podać ręcznie lub wybrać z bazy kontrahentów, bądź wskazać na mapie
  - w oknie dialogowym wyboru pojazdu dodano możliwość poglądu bieżącego położenia pojazdu/ów na mapie
 3. Kartoteka kontrahentów oraz okno dialogowe wyboru kontrahenta - dodano dodatkowy filtr wyszukiwania - po polu: Kod pocztowy, Kod pocztowy siedziby firmy
 4. Okno dialogowe wyboru pojazdu - dodano możliwość wysłania SMSa do kierowcy (funkcja dostępna dla modułu SPEDTRANS SMS serwer)
 5. Okno dialogowe wyboru pojazdu - dodano możliwość wysłania wiadomości GPS do kierowcy (funkcja dostępna dla modułu Integracja z telematyką)
 6. Kartoteka kontrahentów - dodano dodatkowe filtracje:
  - Brak zamówień w okresie ostatnich ... dni
  - Zamówienie w okresie ostatnich ... dni
  - Brak ofert w okresie ostatnich ... dni
  - Oferta w okresie ostatnich ... dni
  - Brak zlec. trans./sped od zleceniodawcy w okresie ostatnich ... dni
  - Zlec. trans./sped od zleceniodawcy w okresie ostatnich ... dni
  - Brak zlec. trans./sped dla przewoźnika w okresie ostatnich ... dni
  - Zlec. trans./sped dla przewoźnika w okresie ostatnich ... dni
  Uwaga! Filtracje ze stałymi ilościami dni (14, 30, 60, 90) zostały usunięte - zostały zastąpione filtracją "ostatnich ... dni"
 7. Zdjęto blokadę wejścia do konfiguracji użytkowników, gdy są otwarte rejestry lub słowniki.
 8. W widoku konfiguracji uprawnień użytkownika do danych kontrahentów dodano pola: Opiekun 1, Opiekun 2

poprawki:

 1. Dokument kompensaty wzajemnej - usunięto błąd uniemożliwiający automatyczne rozliczenie dokumentów.
 2. Moduł reklamacji - wystawianie reklamacji do zlecenia transportu/spedycji - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu. Błąd od wersji wew. 7.002
 3. ​Podgląd rejestru notatek powiązanych z dokumentem/kartoteką - usunięto błąd, który powodował, że dane nie były pokazywane.
 4. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.