image description

SPEDTRANS SQL 7 wer. wew. 7.004

nowe funkcjonalności:

  1. Słownik rachunków bankowych - dodano oddzielne uprawnienia dla własnych rachunków bankowych. Uwaga!!! Domyślnie ustawiono brak uprawnień do własnych rachunków bankowych.
  2. Dokument kosztowy - dodano opcję w głównej konfiguracji programu, zakładka KosztyRachunek bankowy tylko z kartoteki. Funkcja domyślnie włączona. Blokuje ona możliwość ręcznego wpisania rachunku bankowego podczas dodawania/edycji dokumentu kosztowego.
  3. Rozbudowa interfejsu GPS - CMA.
  4. Eksport dokumentów kosztowych do programu księgowego CDN OPTIMA - dodano obsługę pola "KATEGORIA_POS_2" -dodatkowa kategoria dla pozycji dokumentu. W pole to wpisywany jest dział firmy, zgodny z FK CDN OPTIMA.

poprawki:

  1. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.
  2. Eksport dokumentów do CDN OPTIMA - poprawiono błąd związany z ID_ZRODLA, błąd uniemożliwiał import danych w CDN OPTIMA.