image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.023

nowe funkcjonalności:

  1. Zlecenie transportu i spedycji - dodano funkcję umożliwiającą zapisania wszystkich powiązanych plików ze zleceniem do wskazanego katalogu. Funkcja dostępna podczas edycji/podglądu zlecenia, zakładka Dodatkowe info.
  2. Moduł awizacji załadunków i rozładunków - dodano możliwość założenia awizacji do dokumentu magazynowego.
  3. Karetoteka rodzajów odcinków tras - dodano typ odcinka trasy.

poprawki:

  1. Dokument kosztowy - poprawiono funkcję aktualizującą datę sprzedaży. Błąd pojawiał się dla dok. kosztowych powiązanych ze zleceniem transportu lub spedycji, gdy nie była uzupełniona trasa zlecenia.
  2. Kartoteka kontrahenta - usunięto błąd uniemożliwiający zapisanie zmian, gdy była przekroczona długość pola Konto FK. Błąd pojawiał się w szczególnych sytuacjach, dla współpracy z programami FK CDN Optima i eNova.